logo

Nadzór przyrodniczy

nadzor Nadzór przyrodniczy polega na stałym lub okresowym monitoringu inwestycji lub działalności w celu zapewnienia ich zgodności z wymaganiami ochrony przyrody. Prowadzony jest zarówno w czasie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Jego realizacja pozwala na adekwatne dla określonej działalności i uwarunkowań lokalizacyjnych spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa oraz obowiązków nałożonych przez organy administracji publicznej np. w decyzji środowiskowej. Specjalizuję się w nadzorze działalności mogącej oddziaływać na szatę roślinną i siedliska przyrodnicze. Współpracuję ze specjalistami różnych branż zapewniając nadzór w szerokim zakresie uwarunkowań przyrodniczych.listewka_dol

Znajdź Lonicera.pl na Facebooku