logo

Planowanie i czynna ochrona przyrody

Plany ochrony

Z prac nad planem ochrony Wolińskiego PNPlany ochrony sporządzane są dla parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000. Powinny być ustanawiane w terminie 5 lat od dnia utworzenia tych form ochrony przyrody.

Plany ochrony realizowane są przy udziale społeczeństwa z uwzględnieniem:

  • charakterystyki i oceny stanu przyrody;
  • identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
  • charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
  • analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
  • charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego.

Czynna ochrona przyrody

przesadzanie kukułek...Reintrodukcje i metaplantacje pozwalają przywrócić do przyrody lub przenieść w bezpieczne miejsce populacje gatunków zagrożonych. Działania te są podejmowane w ostateczności, gdy inne metody ochrony zawiodą. Wymagają odpowiednich kwalifikacji (znajomości biologii gatunku i wymagań siedliskowych), bez których łatwo skończyć się mogą katastrofą.

Na Pomorzu Zachodnim, mimo niezwykłych walorów przyrodniczych i korzystnych warunków klimatycznych nie ma niestety ogrodu botanicznego, a to oznacza brak w regionie placówki naukowo-badawczej dedykowanej do ochrony populacji gatunków ginących. Oferuję działania w tym zakresie standardowo połączone z monitoringiem ratowanych populacji.

Oferuję także możliwość planowania i wykonywania innych zabiegów ochrony czynnej, ewentualnie nadzór nad ich realizacją lub monitoring skutków.


listewka_dol

Znajdź Lonicera.pl na Facebooku